حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۱ مطلب با موضوع «مبانی حقوق عمومی» ثبت شده است

۰۱
اسفند

   حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که مأموریت اصلی آن، مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و بیرونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی مانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود...

دریافت متن کامل مقاله

  • محمد امین کریمی فرد