حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۲ مطلب با موضوع «نظام های انتخاباتی» ثبت شده است

۱۱
اسفند

   بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در باره قلمرو این نظارت دیدگاه های متنوعی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را نظارت بر رأی گیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها می دانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور می پندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان و آن را حق مردم می دانند...

دریافت متن کامل مقاله

  • محمد امین کریمی فرد
۰۶
اسفند

   احزاب از جمله مهمترین کنش گران سیاسی در جامعه محسوب می شوند.جرم انگاری حوزه فعالیت احزاب در عین حال که امری کریز ناپذیر است، موجبات تضییق و تحدید کنشگران سیاسی آنها را به دنبال خواهد داشت. مطالعه و بررسی جرایم احزاب در حقوق کیفری ایران نه تنها بیانگر قلمرو مضیق یا موسع حوزه مداخله کیفری در حوزه فعالیت سیاسی احزاب است، بلکه موجبات نقد و ارزریابی سیاست کیفری را در این خصوص فراهم می نماید...

دریافت متن کامل مقاله

  • محمد امین کریمی فرد