حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۱ مطلب با موضوع «حقوق بین الملل عمومی» ثبت شده است

۱۴
آبان

   تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است. هنگامی که یک رابطه حقوقی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها برای حل تعارض، امری ضروری است.

  • محمد امین کریمی فرد