حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۰۷
تیر

   حقوق مؤدیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و  شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در قوانین مالیاتی ایران بذون تصریح به این موضوع، موادی پراکنده و غیر منسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است. این حقوق که باید توسط مأمورین و مقامات و مراجع مالیلتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات در برخورد و رفتار با مؤدیان مالیاتی رعایت شود، ابعاد و جنبه های مختلف دارد. بررسی و تبیین مصادیق این موضوع مهم می تواند به شناسایی بهتر و کاربرد دقیق تر آن در حقوق مالیاتی ایران و پیشبرد حقوق شهروندی کمک نماید.

 • محمد امین کریمی فرد
۱۱
اسفند

   بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در باره قلمرو این نظارت دیدگاه های متنوعی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را نظارت بر رأی گیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها می دانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور می پندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان و آن را حق مردم می دانند...

دریافت متن کامل مقاله

 • محمد امین کریمی فرد
۰۹
اسفند

فصل اول: نگاهی به فرایند بودجه

فصل دوم: مسایل و مشکلات بودجه ریزی در ایران از نگاه دست اندرکاران

فصل سوم: جمع بندی و نتیجه گیری


دریافت متن کامل کتاب

 • محمد امین کریمی فرد
۰۶
اسفند

   احزاب از جمله مهمترین کنش گران سیاسی در جامعه محسوب می شوند.جرم انگاری حوزه فعالیت احزاب در عین حال که امری کریز ناپذیر است، موجبات تضییق و تحدید کنشگران سیاسی آنها را به دنبال خواهد داشت. مطالعه و بررسی جرایم احزاب در حقوق کیفری ایران نه تنها بیانگر قلمرو مضیق یا موسع حوزه مداخله کیفری در حوزه فعالیت سیاسی احزاب است، بلکه موجبات نقد و ارزریابی سیاست کیفری را در این خصوص فراهم می نماید...

دریافت متن کامل مقاله

 • محمد امین کریمی فرد
۰۱
اسفند

   حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که مأموریت اصلی آن، مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و بیرونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی مانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود...

دریافت متن کامل مقاله

 • محمد امین کریمی فرد
۲۴
بهمن

   عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی،تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود...

دریافت متن کامل مقاله

 • محمد امین کریمی فرد
۱۸
بهمن

   از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به‌منظور اداره‌ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره‌ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره‌ی آن را نیز نمودار می‌سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به‌نظر می‌رسد. در این راستا، مقاله‌ی حاضر به‌دنبال مشخص کردن ماهیت مشارکت عمومی در حکومت اسلامی است تا روشن شود مشارکت صرفاً حقی همگانی در برابر حکومت است یا می‌توان آن را نوعی تکلیف شرعی نیز قلمداد کرد. به همین منظور ابتدا تعریف و اقسام مشارکت و سپس مبانی دینی مشارکت را بررسی می‌کنیم تا جایگاه آن در حکومت اسلامی مشخص و نقش مردم در اداره‌ی امور اجتماعی و همکاری با حکومت اسلامی روشن شود.
 • محمد امین کریمی فرد
۱۴
دی

   آنچه که در فرایند زندگی اجتماعی قابل توجه است، پدیداری قدرت در مقابل استعداد طبیعی انسان، یعنی آزادی می باشد. اگر به تاریخ مراجعه کنیم جز تاریکی چیز دیگری نمی بینیم به این معنا که همیشه قدرت بر آزادی مسلط بوده و آزادی و به تبع آن منزلت انسانی قربانی بوده است....


دریافت متن کامل مقاله

 • محمد امین کریمی فرد
۳۰
آذر

   ثبات سیاسی و تعهد حاکمیت در پذیرش بیمه های اجتماعی درمان به عنوان معیاری برای پذیرش همبستگی اجتماعی، از موارد بسیار با اهمیت در رشد اقتصادی است. و تأثیر آن بر عمق و استمرار پوشش های بیمه ای...

دریافت متن کامل مقاله


 • محمد امین کریمی فرد
۰۱
آذر

    حقوق فرهنگی طی کمتر از نیم قرن خیر تبدیل به یکی از موضوعات مهم در عرصه مطالعات حقوق بشر و شهروندی شده است. با رونق گرفتن بحث های انتقادی به حقوق بشر که یکی از محور های جدی تنش ناظر به ویژگی هتی فرهنگی جوامع مختلف بود، مباحث حقوق فرهنگی نیز با پشتیبانی عموم کشورهای منتقد از جمله کشورهای آسیایی و آفریقایی جانی دوباره یافت. برای کشورهای هدف انتقادات تند حقوق بشری چون چین و جمهوری اسلامی ایران، استدلال به حقوق فرهنگی در حقیقت پاشنه آشیل نظریه های حقوق بشری است که پیش تر نیز از سوی خود نحله های فکری غربی، از جمله پسامدرن ها، سخت مورد بحث واقع شده بود.

 • محمد امین کریمی فرد
۱۴
آبان

   تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است. هنگامی که یک رابطه حقوقی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها برای حل تعارض، امری ضروری است.

 • محمد امین کریمی فرد
۱۴
ارديبهشت

بسم الله الرحمن الرحیم

 یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم / بقره

   دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند ، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است . و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند ، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است .

 • محمد امین کریمی فرد
۰۴
ارديبهشت

باسمه تعالی

چرا توافق هسته ای ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟


   براساس اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» و همچنین طبق اصل 125 قانون اساسی «پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در این رابطه باید اظهار داشت که مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل 77 و 125 قانون اساسی در صورتی است که اولاً موضوع مورد توافق، دارای وصف بین‌المللی باشد، ثانیاً ایجاد تعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد.1 منظور از تعهد بر کشور نیز به نظر می­رسد تحقق یک تعهد بین­المللی است که طبق حقوق بین­الملل قابل احراز است.2 در گزارش حاضر به بررسی این دو شرط و تطبیق آنها بر توافق هسته ای می پردازیم.

با تتبع در آرای شورای نگهبان در خصوص اصول 77 و 125 قانون اساسی مشخص می‌شود که عهدنامه‌ها، مقاولنامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند باید دارای اوصاف زیر باشند:

1. وصف بین‌المللی

طبق نظرات شورای نگهبان طرفین توافق یا باید دولت باشد و یا اینکه طرف دیگر یکی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باشد تا وصف بین‌المللی مذکور در اصول قانون اساسی درخصوص آن توافق تحقق یابد. چنانکه شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 3903 مورخ 7/8/1360 چنین اظهار داشته است: «قراردادهایی‌ که‌ یک طرف‌ آن‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ یا شرکت‌ دولتی‌ و طرف‌ دیگر قرارداد شرکت‌ خصوصی‌ خارجی‌ می‌باشد، قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود و مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد».

 • محمد امین کریمی فرد
۲۴
بهمن

مرخصی استحقاقی ؛
-ماده ۶۴ قانون کار : مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً یک ماه است ( ۲۶ روز کاری در سال ) سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.
-ماده ۶۹ : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است .
-ماده ۶۴: کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.
-ماده ۷۱ : در صورت فسخ یا خاتمه قرار داد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود۰
-ماده ۷۳ : کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخور داری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

 • محمد امین کریمی فرد
۲۳
بهمن

اعلامیه حقوق بشر شامل یک دیباچه و 30 ماده، در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و همه ساله جهانیان این روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن می گیرند.با توجه به اهمیت جهانی این اعلامیه واینکه امروزه میزان پایبندی کشورها نسبت به حقوق بشر با این سند سنجیده می شود متن کامل آن ارائه می گردد.


از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است بشریت را که رو به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
ازآنجا که اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.
از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دایما"، در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد، تامین گردد.

-------------------------------------

ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.
ماده 2- هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.

ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد.

 • محمد امین کریمی فرد