حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۱ مطلب با موضوع «حقوق کار» ثبت شده است

۲۴
بهمن

مرخصی استحقاقی ؛
-ماده ۶۴ قانون کار : مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً یک ماه است ( ۲۶ روز کاری در سال ) سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.
-ماده ۶۹ : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است .
-ماده ۶۴: کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.
-ماده ۷۱ : در صورت فسخ یا خاتمه قرار داد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود۰
-ماده ۷۳ : کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخور داری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

  • محمد امین کریمی فرد